Koraci u kupoprodajnom procesu

Mnogi kupci nekretnina ostanu zatečeni procesom kupovine, koja može biti komplikovana na prvi pogled. U cilju što kvalitetnije podrške našim klijentima, pokušaćemo pojednostaviti i približiti cijeli tok kupoprodajnog procesa.

Prije same odluke o kupovini nekretnine, svakako savjetujemo obilazak nekretnine, po mogućnosti u pratnji prodajnog agenta koji će odgovoriti na sva vaša pitanja i nedoumice.

Nakon obilaska željene nekretnine i konačne odluke o kupovini iste, kupac ulazi u proces kupovine.

Prvi korak je obično savjetovanje sa agentom o samoj proceduri kupovine nekretnine. Kada kupac dobije sve potrebne informacije od agenta, dogovara se iznos kapare koji obično iznosi od 3%-5% od ukupne cijene nekretnine.

Postoje dvije opcije prilikom davanja kapare:

  • Prva opcija je napraviti predugovor koji sadrži lične podatke kupca i prodavca, kao i sve detalje predmetne nekretnine. Ovaj predugovor definiše i sve uslove kupovine nekretnine, kao i posljedice u slučaju odustajanja kupca ili prodavca od samog kupoprodajnog procesa.
  • Druga opcija prilikom davanja kapare je izdavanje potvrde o primanju kapare koju daje agencija za nekretnine, a u kojoj se također nalaze osnovni lični podaci kupca i prodavca, kao i osnovne informacije o nekretnini.

Kada se potpiše predugovor ili izda potvrda o primanju kapare, slijedi procedura vađenja potrebnih potvrda o izmirenim računima energenata, kao i porezna potvrda koja dokazuje da prodavac nema neplaćenog poreza na datu nekretninu.

Izdvajamo iz trenutne ponude MH nekretnina

Kada se prikupe svi potrebni dokumenti, zakazuje se termin kod notara kojeg obično bira kupac nekretnine. Troškove notarske obrade uvijek izmiruje kupac. Notarska obrada je najvažnija karika u kupoprodajnom procesu. Sama procedura notarske obrade traje oko sat vremena i na njoj su prisutni kupac, prodavac i agent koji je prodao nekretninu.

Bitno je napomenuti da je kupac oslobođen plaćanja poreza na promet nekretninama ako se radi o
novogradnji, odnosno o prvoj prodaji nekretnine. Ako se radi o nekretnini koja je već imala vlasnika
tada je kupac dužan platiti porez koji iznosi 5% od procijenjene vrijednosti nekretnine.

Procjenu nekretnine vrši sudski procijenitelj.
Posljednji korak u kupoprodajnom procesu je primopredaja ključa predmetne nekretnine, pravljenje zapisnika o zatečenom stanju stana i izdavanje fakture i fiskalnog računa kada su pravna lica u pitanju.

Autor: Mirela Bajec | MH Nekretnine | Prodajni agent