Da li se može i kako prodati nekretnina pod hipotekom?

Razmišljate o prodaji ili kupovini nekretnine koja na sebi ima upisanu hipoteku, a ne znate da li je takav kupoprodajni proces moguć?

Da, moguće! Kako postoji više oblika hipoteka, pojasnićemo proces kada je na nekretnini upisana hipoteka kao obezbjeđenje povrata kredita, što je zapravo najčešći slučaj u praksi.

SLUČAJ 1 – Kupac nekretnine ima obezbijeđena sredstva za kupovinu

  1. Prvi korak je predati zahtjev za dobijanje Saglasnosti za prodaju od banke u kojoj je podignut kredit (procedura dobijanja saglasnosti traje od sedam do petnaest dana u zavisnosti od interne procedure banke).
  2. Nakon dobijanja Saglasnosti za prodaju od banke, sklapa se Kupoprodajni ugovor kod notara u kojem se navode uslovi iz Saglasnosti pod kojim se nekretnina može prodati.
  3. Kupac nekretnine prvo izvrši plaćanje iznosa duga po kreditu prema banci za zatvaranje kredita.
  4. Po prijemu sredstava, banka u kojoj je prodavac imao kredit podnosi Zahtjev za brisanje tereta u Z.K uredu.
  5. Nakon dobijanja brisovne dozvole, ista se dostavlja kupcu i notaru i preostali iznos sredstava od prodaje se plaća prodavcu na račun.

 

SLUČAJ 2 – Kupac nekretnine kupuje nekretninu sredstvima iz kredita (za koji obezbjeđuje hipoteku na predmetnu nekretninu)

Ako kupac plaća nekretninu sredstvima iz kredita, a koja je pod hipotekom, potreban je jedan dodatni korak.

+ Banka koja obezbjeđuje sredstva kupcu za kupovinu, podnosi Zahtjev za saglasnost upisa hipoteke drugog reda banci kod koje je je nekretnina već pod hipotekom.

Nakon dobijanja saglasnosti za upis hipoteke drugog reda koraci daljne prodaje su isti kao kada klijent ima obezbjeđena sredstva za kupovinu.

U konačnici:

  • prodaja nekretnine koja je pod hipotekom je moguća
  • moguće je da kupac nekretnine dobije hipotekarni kredit za nekretninu koja je već pod hipotekom
  • svakako nam se obratite za dodatna pojašnjenja i asistenciju u ovom procesu

MH team